loggo_6_web

villkor vid bokning av rum

Innan du bokar boende på Sjögården kan det vara en bra idé att ta del av våra villkor för betalning och avbeställning.

Enskilda bokningar enstaka nätter

 • All betalning på Sjögården sker kontant eller Swish då verksamheten ofta är obemannad vid ankomst och avresa.
 • Eventuell fakturering skall överenskommas i förväg och som underlag skall ett fakturerings underlag ifyllas och undertecknas.
 • Betalningsvillkoret är 10 dagar.


Bokningar av flera nätter

 • Vid samtidig bokning av två rum eller mera kan halva kostnaden begäras in som anmälnings avgift vid bokningen.
 • Beställningen är preliminär tills anmälnings avgiften är betald.
 • Slutbetalning sker senast vid ankomst om inget annat överenskommits.

Avbeställningsvillkor

Enskilda bokningar enstaka nätter

 • Du måste avbeställa din bokning senast klockan 18.00 dagen före ankomstdagen. Detta gäller vid såväl skriftlig som muntlig beställning.
 • Om du inte kommer alls eller inte avbeställer före kl 18.00 enligt ovan debiterar Sjögården dig för en natt. Gäller också bokningar gjorda samma dag.
 • Om Sjögården har haft särskilda kostnader i samband med din bokning blir du ersättnings skyldig även för dessa.
 • För internetbokningar gäller samma regler.

Bokning av flera nätter

 • Om du har bokat två rum eller mera med samtidig ankomst eller för boende i ett rum flera nätter kan ett av rummen avbokas senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Skall mer än ett rum avbokas skall detta göras senast kl. 18.00  tre dagar före ankomstdagen.
 • Avvikelser från ovanstående innebär att du blir debiterad ordinarie rumspriser även för outnyttjade nätter.
 • Eventuell anmälningsavgift återbetalas om avbeställningen kommer senast 30 dagar före ankomstdagen.
 • Om beställning som är bekräftad genom att anmälningsavgift är inbetald blir avbokad 15-29 dagar före ankomst innebär att 50% av anmälningsavgiften återbetalas.
 • Om beställning som är bekräftad genom att anmälningsavgift är inbetald blir avbokad 5-14 dagar före ankomst innebär att 25% av anmälningsavgiften återbetalas.
 • Om beställning som är bekräftad genom att anmälningsavgift är inbetald blir avbokat mindre än 5 dagar före ankomst innebär att ingen del av anmälningsavgiften återbetalas.